Sosial şəbəkələrdə:

"Həqiqətən, biz Musanı öz nişanə və möcüzələrimizlə göndərdik ki: Öz qövmünü zülmətlərdən nura tərəf çıxart. Və Allahın günlərini onların yadlarına sal ki, həqiqətən bunda (bu xatırlatmada) hər bir səbr və şükr edən üçün nişanələr vardır". (İbrahim suresi
  • 27-04-2019

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə

urandan mövludlara xüsusi dəlil;
"Həqiqətən, biz Musanı öz nişanə və möcüzələrimizlə göndərdik ki: Öz qövmünü zülmətlərdən nura tərəf çıxart. Və Allahın günlərini onların yadlarına sal ki, həqiqətən bunda (bu xatırlatmada) hər bir səbr və şükr edən üçün nişanələr vardır". (İbrahim suresi /5). 
Eziz ve deyerli dostlar, qeyd olunan ayede "Allah günlerini onların yadına sal" emri İlahi emrdir. Şeksiz ve şübhesiz İlahi emr olan yerde , söhbet Allah yanında beyenilen ve gözel emellerden gedir. Eger bir emel Allah yanında beyenilen olmasa , o zaman heç vaxt Allah o emele emr etmez. Demeli, İlahi emr varsa, emel ya vacib , ya müsteheb ve yaxud da en azından mubahdır (icazelidir). Başqa ifade ile desek , Allah terefinden emr olunan emel haram ve mekruh ola bilmez.
Bu müqeddimeden sonra qayıdırıq mübarek ayenin qısa izahına ve deyirik;
-Allah günlerini onların yadına sal ! Yer, göyler ve onlarda olanlar Allaha mexsus olduğuna göre , demeli bu ayede "Allah günleri"nden meqsed , ilin her günleri deyil, bir zamanda ve yaxud zamanlarda müeyyen hadiselerin baş verdiyi mexsus günlerdir. Bütün tefsirçilerin fikrine esasen "Allah günlerinden" meqsed , Allahın Musanın (e) qövmüne eta etdiyi xüsusi nemetlerin nazil olan günleridir.
Demeli, Allahın bu dünyada xüsusi nemet verdiyi günler "Allah günleridir" ve o günleri yada salmaq ve insanlara xatırlatmaq , hemen günleri qeyd etmek ve yaşatmaq Allahın emridir. 
Mehemmed ve ali Mehemmedden böyük xüsusi nemet varmı ?! Onların dünyaya geldiyi günler , dünyaya İlahi nemetin nazil olduğu günler deyilmi ?! Musanın (e) qöv

Paylaş:

Seyid AğaRəşid Talıbov © 2019 / Bütün hüquqlar qorunur.